La configuració d’una VPN amb protocol L2TP sense IPSec és molt similar a la configuració PPTP.

Igualment que en el cas d’una configuració PPTP, ens calen les dades d’accés a la VPN (xarxa privada virtual), aquestes dades les ha de facilitar el departament tècnic, perquè independentment del protocol utilitzat, les VPN s’han de crear per a cada usuari.

Tenint les dades de configuració, de la VPN utilitzant el protocol L2TP en un terminal Android, s’han de seguir aquests passos:

1.- Accedir a la configuració de les VPN’s

Clicar a Ajustaments:

Buscar l’opció “Connexions inalàmbriques i xarxes”, i accedir-hi.

Clicant a VPN s’accedeix a la pantalla d’administració de les VPN:

2.- Crear la VPN

A la pantalla de les VPN, hi trobarem el llistat amb totes les VPN’s que hi hagi configurades al terminal. Des d’aquesta pantalla:
a) S’activen les VPN’s clicant-hi al damunt
b) Al peu de la pantalla hi ha el botó que serveix per afegir més xarxes virtuals Privades.

En aquests moments ja som a la pantalla de configuració de la VPN, on s’han d’introduir les dades que ens hagi facilitat el departament tècnic:
A l’espai Tipus és on s’indica el protocol de comunicació que utilitzarà la VPN.
Per defecte el protocol és PPTP, com que volem configurar la VPN utilitzant L2TP, clicarem al damunt del tipus, i s’obrirà la selecció de protocol.

En aquest apartat hem de seleccionar l’opció L2TP.

En marcar l’opció es tanca el seleccionable, i canvien les opcions de la pantalla.

A la pantalla hi hem d’introduir:

  1. Nom de la VPN: recomanable que sigui empresa.kouten.barcelona L2TP (on empresa és el nom de l’empresa).
  2. Servidor: El servidor que hagi indicat el departament tècnic.

Quan s’han introduït les dades de la configuració bàsica, tornarem a la pantalla de les VPN’s. En haver-les etiquetat si en tenim diverses les podrem identificar fàcilment.
Per connectar-nos hem de clicar a la VPN que vulguem utilitzar, i indicar-hi l’usuari i la contrasenya que ens ha facilitat Kouten.