Tarifes de servei tècnic

Les nostres tarifes poden oscil·lar depenent de dos factors:

a) Del servei que presten els nostres tècnics, que pot realitzar-se de forma presencial, directament a les instal·lacions del client o bé, de forma remota, des de qualsevol lloc i;

b) Del tipus de servei que es realitza, atès que els nostres tècnics són especialistes en:«Xarxes,virtualitzacions, connectivitat, telefonia IP, centraletes, VPN’s, còpies al núvol, allotjament de dominis, correu electrònic o pàgines web, entre altres treballs relacionats amb el manteniment de sistemes, i altres serveis informàtics»

Així doncs, els nostres preus són:

1) PRESTACIÓ DEL SERVEI A CASA DEL CLIENT:
• Servei normal, personant-nos directament a les instal·lacions del client: 55,00€/h+IVA.
• Servei Urgent, personant-nos directament a les instal·lacions del client: 95,00€/h+IVA.
• Servei Urgent personant-nos directament a les instal·lacions del client, en dia laborable però fora del nostre horari comercial: 110,00€/h+IVA.
• Servei Urgent, personant-nos directament a les instal·lacions del client en dies festius: 140,00€/h+IVA.

Condicions particulars d’aquest servei:
Servei mínim d’una hora.
Els desplaçaments no es troben inclosos en aquestes tarifes.

 

2) PRESTACIÓ DEL SERVEI DE FORMA REMOTA:

• Servei normal efectuat en remot 55,00€/h+IVA
• Servei urgent efectuat en remot 95,00€/h+IVA
• Servei urgent en remot laborables fora d’horari comercial 110,00€/h+IVA
• Servei urgent en remot festius 140,00€/h+IVA

Servei mínim 30 minuts.

Tanmateix, KOUTEN ofereix una alternativa d’estalvi, que anomenem «PACKS D’HORES»:
Aquesta opció està adreçada tant al client habitual com al que necessita de forma puntual un servei de manteniment i/o reparació dels seus equips, i que no ho té inclòs dins del seu servei contractat.

Els packs d’hores es poden utilitzar tant en treballs locals com en treballs que calgui fer de forma remota, així com per a qualsevol dels serveis tècnics que oferim.

Aquest pack es centralitza i s’adjudica a través del nostre formulari habitual d’incidències i el seu funcionament és la següent:

A principis de mes, s’envia un rapport de les hores consumides i les que resten per consumir i s’adjunten els fulls de treball que acrediten les hores consumides i relatives al mes anterior.

Els packs d’hores es contracten prèviament a la seva utilització, i es consumeixen a mesura que se’n disposa (no caduquen).

• 20 Hores 53,00€/h+IVA
• 40 Hores 50,00€/h+IVA
• 60 Hores 45,00€/h+IVA
• 80 Hores 40,00€/h+IVA

Les tarifes de servei tècnic són aplicables sempre i quan el client no disposi de bonus, i el motiu pel qual sol·liciti el servei tècnic, no sigui imputable a Kouten.