La configuració de VPN’s en un terminal Apple (ja sigui IPad, o bé Iphone) és un procés senzill, que en aquest manual us expliquem utilitzant el protocol L2TP amb IPSec, i PPTP:
Com sempre, abans de configurar una VPN cal que us poseu en contacte amb el departament tècnic per tal d’activar-la i facilitar-vos les dades de configuració.

Procés:
1.- Per accedir a l’espai de configuració de les VPN’s hem d’entrar al menú d’Ajustaments.

2.- Al menú lateral de l’apartat “Ajustaments”, hi trobarem l’opció VPN.

En clicar-hi veurem les VPN’s que hi ha configurades (en cas d’haver-n’hi), així com l’interruptor per connectar-se a la que hi hagi seleccionada, i l’opció per configurar-ne una de nova.

3.- En clicar al damunt d’Afegir configuració VPN s’obre el pop-up per afegir una nova VPN.

La primera opció és Tipus: En aquest espai hem de seleccionar PPTP, o bé L2TP (en funció del protocol de la VPN que estiguem configurant). Després d’escollir el protocol que correspongui, hem de clicar l’enllaç ·”Enrere”, així tornarem al pop-up principal per continuar la configuració de la VPN.

4.- A continuació s’han de completar els camps amb les dades que us hagi facilitat el departament tècnic de Kouten.

És important que indiquem una descripció que ens permeti identificar el més fàcilment possible la VPN que estem configurant. Així, en cas que en tinguem diverses, les identificarem amb molta més facilitat posant “empresa.kouten.barcelona L2TP”, o bé “empresa.kouten.barcelona PPTP” (una o l’altraen funció del protocol que s’estigui configurant), que posant descripcions més genèriques.

A la resta del pop-up de configuració, hi haurem d’indicar les dades que ens hagi facilitat el departament tècnic de Kouten. Que seran diferents per configurar una VPN amb protocol PPTP i L2TP.

En qualsevol cas, l’opció “RSA SecurID” ha de quedar deshabilitada, i “Enviar tot el tràfic” habilitada (com a la imatge).

5.- Si la VPN es configura amb protocol PPTP, en validar-ne la configuració ens mostrarà un advertiment de seguretat. Només s’ha d’acceptar, i la VPN ja estarà configurada.

6.- En aquest moment la VPN que acabem de crear ja ens haurà d’aparèixer al llistat de les VPN’s disponibles.

7.- Per connectar-nos només faltarà moure l’interruptor de l’estat, i esperar que canviï a connectat.

A partir d’aquest moment, ja navegarem per la VPN, i ens podrem connectar als serveis al núvol de Kouten.

En acabar de treballar amb el núvol, el més recomanable és tancar la VPN.