La configuració d’una VPN amb protocol L2TP i amb IPSec, és molt similar a la configuració PPTP, i a la L2TP.
Per configurar-la, ens calen les dades d’accés a la VPN (xarxa privada virtual). Aquestes dades les ha de facilitar el departament tècnic de Kouten, perquè les VPN s’han de crear per a cada usuari.
Tenint les dades de configuració, de la VPN amb protocol L2TP. Per configurar-la en un terminal Android s’han de seguir aquests passos:

1.- Accedir a la configuració de VPN’s

Clicar a Ajustaments:

Buscar l’opció “Connexions inalàmbriques i xarxes”, i accedir-hi.

Clicant a VPN s’accedeix a la pantalla d’administració de les VPN:

2.- Crear la VPN:

A la pantalla de les VPN, hi trobarem el llistat amb totes les VPN’s que hi ha configurades al mòbil o terminal. Des d’aquesta pantalla:
Es poden activar les VPN’s clicant al damunt de la que es vulgui, i després a connectar. I per desconnectar-se, només cal clicar-hi al damunt una altra vegada, i al botó desconnectar.
Al peu d’aquesta pantalla hi ha el botó que serveix per afegir més xarxes virtuals Privades.

a) Indicar les dades de la VPN

Ja som a la pantalla de configuració de la VPN, a la que s’han d’introduir les dades que ens ha facilitat el departament tècnic:
El segon espai que podem veure en aquesta pantalla és el “Tipus”. On s’hi ha de seleccionar el protocol de comunicació que utilitzarà la VPN.
El protocol que hi ha seleccionat per defecte és PPTP, però com que volem configurar la VPN utilitzant el protocol L2TP amb IPSec, hem de clicar al damunt del tipus de protocol, per tal que s’obri el pop-up de la selecció de protocols, i escollir el que volem utilitzar.

En aquesta finestra hi hem de seleccionar l’opció L2TP/IPSec PSK.


En marcar l’opció es tanca el menú de selecció de protocol. Tornant a la pantalla de configuració adaptada a la selecció, i amb la resta d’opcions corresponents.
A la configuració de la VPN L2TP amb IPSec hi indiquem:
1. Nom de la VPN: recomanable que sigui empresa.kouten.barcelona L2TP IPSec (on empresa és el nom de l’empresa).
2. Al Servidor, s’hi haurà d’incorporar el nom del servidor que ens hagin facilitat del departament tècnic de Kouten.
3. Al camp “Clau compartida inicial d’IPSec”, hi indiquem la clau que ens ha facilitat Kouten.
4. La resta dels camps d’aquesta pantalla s’han de deixar buits.

b) Connectar-se a la VPN

Un cop hem introduït i desat les dades de la configuració bàsica, ja podrem accedir a la pantalla de les VPN’s. Si en tenim diverses, i les hem creat (o bé modificat) indicant el protocol de cadascuna (PPTP, L2TP o bé L2TP amb IPSec) les podrem identificar correctament.
Per connectar-nos, hem de clicar a la VPN que vulguem utilitzar, amb les dades que ens ha facilitat Kouten.