Configurar VPN Windows 10 L2TP

Igualment com en qualsevol altre dispositiu, el més recomanable és configurar diverses VPN’s amb diferents protocols, degut a que es pot canviar de proveïdor de connexió, o sense arribar a aquest extrem, pot ser que el proveïdor canviï els seus protocols. Si arriba el cas, tenint diverses configuracions no ens quedarem sense accés al núvol.
Tenint les dades de configuració, el procés per configurar les VPN’s és fàcil i ràpid, de manera que per disposar de VPN’s, només cal aquest manual, i les dades d’accés (que us haurà de facilitar el departament tècnic de Kouten).

Procés de configuració:
1.- Anem al marge inferior esquerre de la pantalla, i cliquem damunt la icona de connexió. Es desplega el menú, i allà cliquem l’opció “Configuració de xarxa i Internet”.


2.- A continuació s’obre el pop-up de l’estat de xarxa, i al menú del cantó esquerre, hi trobem l’enllaç “VPN”.

Quan cliquem al menú VPN, s’obre la pantalla per crear una VPN.
Aquí, us proposem 3 configuracions de VPN diferents:

3.- Pantalla de configuració de la VPN:

Indicar-li les dades que us hagi facilitat el departamet tècnic de Kouten:
a) Proveïdor de VPN Windows.
b) Nom de connexió: el més recomanable és que sigui identificatiu, tipus “empresa.kouten.barcelona L2TP”.
c) Nom de servidor: El que hagi indicat el departament tècnic de Kouten.
d) Tipus d’informació d’inici de sessió hem de marcar “Nom d’usuari i contrasenya”
e) Tipus de VPN: “L2TP amb certificat”.
f) Usuari i contrasenya: Els que hagi indicat el departament tècnic de Kouten.

Un cop entrades aquestes dades, si s’ha fet correctament, i l’ordinador està connectat a Internet, clicant a acceptar ja hauria de poder-se connectar a la VPN

I al pop-up des del que creem les VPN’s, ens apareixeran les VPN’s creades:


En aquest moment ja s’han creat les VPN’s. Per connectar-s’hi, només cal clicar a la icona de gestió de les connexions (la que hem hi ha al peu al cantó dret de la pantalla que hem clicat al principi), i al desplegable que s’obrirà, seleccionar-hi la VPN a la que ens volem connectar, i a connectar.

En acabat, el millor és desconnectar-se.