Tots els usuaris esperen que les seves pàgines web funcionin, i que els destinataris rebin els seus correus.

Superat aquests mínims les necessitats comencen a variar. Fins i tot en aspectes tan aparentment estàndard com la configuració de les bústies de correu.

  • El ventall d’opcions és molt ampli. Anant des de qui en té prou amb les dades de configuració, i com a molt demana un enllaç per consultar instruccions genèriques, fins qui prefereix que el proveïdor li deixi el correu configurat i apunt per utilitzar. Entre un i altre extrem, hi trobarem totes les opcions imaginables.
  • Si el client vol que se li faci la configuració, normalment el més pràctic és trobar el moment de connectar-se remotament als ordinadors dels seus usuaris. Tot i que si s’han de configurar moltes bústies, la solució òptima pot ser configurar-les presencialment.

Un altre aspecte a tenir en compte en el moment de configurar el correu, és com s’utilitzaran les bústies en el dia a dia:

  • És possible que l’usuari vulgui gestionar el correu des de diversos dispositius, o fins i tot accedir al seu entorn de treball, i a tots els documents i correus des de diferents equips (en aquest cas, la solució idònia és la virtualització de tot el sistema). Tampoc no és estrany que una mateixa bústia hagi de ser atesa per diverses persones, que l’empresa vulgui tenir més control del seu correu, o que per algun motiu necessitin utilitzar adreces àlies.

Davant totes aquestes possibilitats per gestionar i utilitzar del correu. A més de les dades d’accés i la configuració de les bústies, sovint ens cal alguna informació complementària. I és que per decidir quina és l’opció més apropiada per configurar el correu, acaba sent igual d’important, sinó més, l’operativa de l’empresa, que les preferències i necessitats de l’usuari.

Monitorització del servei:

  • A banda de l’assessorament per la configuració, i l’operativa diària del correu, la monitorització dels serveis és un valor afegit que a Kouten considerem especialment important.
  • Fent un seguiment dels missatges que queden retinguts a la cua de sortida del servidor, ja sigui perquè s’envien a adreces errònies, perquè la bústia del destinatari està plena, o perquè el servidor de destí té alguna incidència. A més d’informar l’usuari de la situació, i el motiu pel que no s’ha entregat el seu correu (donant-li l’oportunitat de comunicar per una via alternativa). Si hi ha alguna afectació al servidor, la podrem detectar i resoldre amb molta més agilitat.