Outlook 2003 i 2007

Configuració de bústies de correu Outlook 2003 i 2007

1.- Per configurar les bústies a Outlook 2003 i 2007, s’ha d’obrir el menú Herramientas, i entrar a l’apartat “Cuentas de correo electrónico”, o bé a “Configuración de la cuenta”.

2.- En clicar, apareix la finestra per indicar què volem fer, L’opció per crear una bústia nova és “Agregar una nueva cuenta de correo electrónico”.

3.- A continuació s’ha d’escollir quin tipus de bústia es vol configurar.
Seguint aquesta ajuda es poden configurar les bústies tipus POP3, o bé IMAP (són dues configuracions molt similars), amb i sense certificat de seguretat.

4.- Un cop escollit el tipus de bústia que es vol configurar, s’accedeix a la pantalla de la configuració de la bústia. Aquí s’hi han d’indicar les dades corresponents, tal i com es mostren en aquest espai:

Bústia POP o bé IMAP (Es configuren igual):
A “Su nombre” s’hi ha d’indicar el que es vulgui que aparegui com a remitent (Empresa – Nom, Nom, Empresa…).
Nom d’usuari: Sempre és l’adreça sencera
Contrasenya: La de la bústia

Si la configuració es fa sense certificat:
Servidors de correu entrant i sortint: mail.empresa.com

Si la configuració s’està fent amb certificat de seguretat:
S’ha d’indicar el nom del servidor que allotja el domini (hostingX.kouten.org).


5.- Un cop completada aquesta pantalla s’ha d’entrar a “Más configuraciones”.
Al Pop-Up que s’obre, s’ha d’anar a la segona pestanya “Servidor de salida”, s’ha de marcar “Mi servidor de salida SMTP requiere autenticación”, i que utilitzi la mateixa configuració que el servidor de correu d’entrada.

6.- Havent indicat la configuració de l’SMTP, només ens faltarà anar a la quarta pestanya “Avanzadas”.
En aquesta pantalla hi indicarem els ports, i és on varia la configuració en funció de si es configura una bústia IMAP o bé POP3, i si s’utilitza o no certificat SSL o bé STARTTLS.

Bústia POP:
Configuració sense certificats:
POP3: 110
SMTP: 25
Desmarcar l’opció de certificat de seguretat, i a l’SMTP seleccionar ninguno.

Configuració amb certificat:
Servidor de correu entrant amb SSL: 995
Servidor de correu sortint amb SSL: 465, i STARTTLS: 587 (seleccionant l’opció corresponent al port escollit)
*Per configurar una bústia amb certificat SSL, s’ha d’utilitzar el nom del servidor, perquè é son hi ha el certificat.

Bústia IMAP:
Sense certificat de seguretat SSL:
Servidor de correu entrant: 143
Servidor de correu sortint: 25

Configuració amb certifcat de seguretat SSL:
Servidor de correu entrant amb SSL: 993
Servidor de correu sortint amb SSL: 465, amb certificat STARTTLS: 587
*Per configurar una bústia amb certificat SSL, s’ha d’utilitzar el nom del servidor, perquè é son hi ha el certificat.

Un cop seleccionats els ports i els tipus de certificats en cas que es vulguin utilizar, ja es pot aceptar, i finalizar la configuració.

Si té qualsevol dubte o entrebanc durant el procés de configuració d’una bústia de correu, pot obrir una incidència mitjançant el formulari d’incidències, i ens posarem en contacte, i si cal, li podrem configurar les adreces remotament, o bé pot trucar-nos al 902 080 877