Outlook 2016, 2010 i 2013

Configuració de correu al Microsoft Outlook 2010, 2013 i 2016

Aquestes són les instruccions per configurar una adreça de correu a Microsoft Outlook2016.
Abans de configurar qualsevol adreça de correu és indispensable que estigui creada al servidor. En cas que necessiti crear una bústia de correu, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari d’incidència.
D’acord a la configuració dels servidors de Kouten, els pasos per configurar una bústia de correu a Microsoft Outlook 2016 són els següents:

1.- Anar al menú “Archivo”

Accedir al menú Archivo o Fitxer

Accedir al menú Archivo o Fitxer

2.- Clicar a “Agregar cuenta”:

3.- Al pop-up que s’obre s’hi ha de:
a) Escriure l’adreça que es vol configurar.
b) Desplegar les “Opciones avanzadas”.
c) Marcar “Permitirme configurar manualmente mi cuenta”.
d) Connectar.

4.- Seleccionar el tipus d’adreça que es vol configurar, en aquest cas tipus POP:

5.- A la pantalla següent hi indiquem les característiques dels servidors de correu, que sempre seran:
a) Correu entrant (POP3):
Servidor de correu: mail.domini.com
Port: 110
I Desmarcar l’opció “Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)”
b) Correu sortint (SMTP):
Servidor de correu: mail.domini.com
Port: 25
Método de cifrado, canviar-ho a Ninguno.

En cas que no es desmarquin les connexions xifrades, cada vegada que s’arrenqui el programa de correu, demanarà permís per utilizar un certificat que no s’ha pogut verificar, modificant aquests paràmetres tal i com s’indica, deixarà de mostrar el missatge.

6.- A la darrera pantalla de la configuració hi demana la contrasenya.

En clicar a Connectar, ja es configura la bústia.

…I en cas que n’haguem de configurar una altra, ja ho podem fer directament. En cas que no, només hem de clicar a Hecho, i ja haurem acabat.

Recopilació de dades genèriques per la configuració POP:

1.- Usuari: adreça sencera
2.- Contrasenya: La que correspongui, en cas que no la tingui, cal demanar-la o bé generar-ne una de nova-
3.- Servidors de correu:

  • Entrant (POP3): mail.domini.com
  • Port: 110
  • Sortint (SMTP): mail.domini.com
  • Port: 25
  • No s’han de marcar encriptacions SSL ni TLS
  • Cal marcar l’autenticació del servidor de correu sortint SMTP

 

Per modificar la configuració d’una bústia:

En cas que s’hagi de modificar la configuració de la bústia, des del menú Archivo, anirem a “Configuración de la cuenta”, i clicarem la primera opció, amb el mateix nom.

Marcarem la bústia que volem modificar, i clicarem a “Cambiar”

En aquest moment s’obrirà la configuració de la bústia:

Si el que volem modificar és algun servidor de correu, adreça o bé la contrasenya, només cal canviar el que correspongui en aquesta pantalla, i clicar a Siguiente.

En cas contrari, caldrà entrar a “Más configuraciones”.


Si el que s’ha de fer és autenticar el servidor de correu sortint “SMTP”, haurem d’anat a la segona pestanya “Servidor de salida”, i seleccionar “Mi servidor de salida SMTP requiere autenticación:

Si el que ens passa és que hem de canviar algun port, o bé desactivar l’autenticació SMTP, clicarem la tercera pestanya “Avanzadas”.
En aquesta pestanya hi trobarem diverses opcions, entre elles la de deixar copia dels correus al servidor.
Aquesta opció és interessant si descarreguem el correu en més d’un dispositiu, perquè en cas que no estigui marcada, els missatges s’eliminaran del servidor tan bon punt es descarreguin, de manera que no els podrà descarregar cap altre dispositiu.
És important marcar una data d’eliminació perquè si no els correus s’aniran acumulant al servidor fins que la bústia quedi saturada, i no pugui rebre més correus.
És important que els camps d’aquesta pestanya quedin com a la imatge:

Passat aquest punt, ja es pot aceptar, i a la finestra amb la configuración de la bústia, clicar a siguiente i a “Hecho”.

 

Per configurar una bústia com a IMAP:

Enel moment d’escollir el tipus de bústia, escollirem l’opció IMAP.

Per al correu IMAP, al Servidor de correu entrant hi indicarem igualment mail.domini.com, i marcar el port 143 (en lloc del 110).

La resta de la configuració és igual.

Si té qualsevol dubte o entrebanc durant el procés de configuració d’una bústia de correu, pot obrir una incidència mitjançant el formulari d’incidències, i ens posarem en contacte, i si cal, li podrem configurar les adreces remotament, o bé pot trucar-nos al 902 080 877