Configuració de bústies IPad

Per configurar les bústies en un IPad/Iphone, s’ha de tenir en compte que encara que el sistema indiqui que l’usuari i la contrasenya són opcionals, és molt millor entrar-los a tot arreu.

Es pot configurar com a POP i com a IMAP. A grans trets la configuració és la mateixa, canviant els ports en funció de si és una o altra configuració

Configuració Pas a pas:

Clicant els engranatges s’entra al menú dels ajustaments.

Als ajustaments, s’hi ha de buscar correu, comptes i calendaris, i al menú que s’obre a la dreta, s’ha de clicar a “Afegir compte”

Es desplegarà un nou menú, on podrem escollir el tipus d’adreça que haurem de configurar. Per configurar una bústia com a POP o bé IMAP, s’ha d’escollir l’opció “Otra”.


Al nou menú que s’obre, s’hi ha de clicar a “Afegir compte de correu”.

A la pantalla següent ja s’hi poden començar a indicar les dades de la bústia;
El nom del remitent (o bé el remitent que es vol que aparegui als correus enviats), l’adreça de correu, i una descripció d’aquesta adreça.


En clicar a següent, ja podrem escollir si volem configurar la bústia com a POP o bé IMAP, i a sota, ja s’hi podran incloure les dades dels servidors de correu entrant (POP3/IMAP), i sortint (SMTP).

S’ha de completar el nom d’usuari i la contrasenya als dos servidors de correu en aquesta pantalla (encara que digui que és opcional, si no es completen el normal és tenir problemes per enviar i/o rebre correus).

Al servidor de correu entrant i sortint (POP3, IMAP, SMTP), s’hi ha d’indicar mail.domini.com si no es vol utilitzar encriptació/certificat per l’enviament i recepció de correus.

En cas que es vulgui configurar el correu amb certificat de seguretat, s’ha d’indicar el nom del servidor, que varia en funció de cada cas, i per tant el millor és consultar-lo.

El normal que un cop completada la informació de configuració de la bústia, el sistema indiqui que no pot verificar la identitat del servidor. No cal fer-ne cas, funcionarà igualment, per tant cliquem a “Continuar”.

Quan ja s’ha acabat aquesta part de la configuració, cal revisar els servidors de correu, i deixar-los com correspongui al tipus de configuració que es vulgui fer.

Per accedir a aquesta configuració, s’ha d’anar al llistat de bústies de correu del dispositiu, i clicar al nom de l’adreça que s’acaba de crear.

Des d’aquesta pantalla s’accedeix a les opcions de revisar les dades de la bústia, accedint als 3 apartats on hi ha les dades que falta revisar.

Configuració del servidor de correu d’entrada POP3, en aquest espai hi ha d’haver una configuració o altra en funció del tipus d’adreça que es configuri, amb seguretat o no;

1.- Servidor de correu entrant:

POP sense certificat:

 • Usar SSL: Desmarcat
 • Port del servidor: 110

POP amb certificat:

 • Usar SSL: Marcat
 • Port del servidor: 995

IMAP sense certificat:

 • Usar SSL: Desmarcat
 • Port del servidor: 143

IMAP amb certificat:

 • Usar SSL: Marcat
 • Port del servidor: 993

2.- Servidor de correu sortint

SMTP sense certificat:

 • Host: mail.domini.extensió
 • Usar SSL: Desmarcat
 • Port del servidor: 25

SMTP amb certificat SSL:

 • Host: El nom del servidor (preguntar-lo)
 • Usar SSL: Marca
 • Port del servidor: 465

SMTP amb certificat STARTTLS:

 • Host: El nom del servidor (preguntar-lo)
 • Usar SSL: Marcat
 • Port del servidor: 587