Abans de començar, ens cal tenir les dades d’accés a la VPN (xarxa privada virtual), aquestes dades les ha de facilitar el departament tècnic, perquè les VPN s’han de crear per a cada usuari.

Tenint les dades de configuració, de la VPN utilitzant el protocol PPTP en un terminal Android, s’han de seguir aquests passos:

1.- Accedir a la configuració de VPN’s

Clicar a Ajustaments:

Buscar l’opció “Connexions inalàmbriques i xarxes”, i accedir-hi.

Clicant a VPN s’accedeix a la pantalla d’administració de les VPN:

2.- Crear la VPN

A la pantalla de les VPN, hi trobarem tot el llistat de les VPN’s que hi ha configurades. Des d’aquesta pantalla:
a) S’activen les VPN’s clicant-hi al damunt
b) Al peu de la pantalla hi ha el botó que serveix per afegir més xarxes virtuals Privades.

En aquests moments ja som a la pantalla de configuració de la VPN, en que s’han d’introduir les dades que ens hagi facilitat el departament tècnic:

  1. Nom: Aquest és el nom identificatiu de la VPN recomanable que sigui empresa.kouten.barcelona PPTP (on empresa és el nom de l’empresa)
  2. Tipus: En aquest espai es selecciona el protocol de comunicació, en voler fer la comunicació PPTP, seleccionarem aquesta opció.
  3. Servidor: Aquí hi va el nom del servidor de la VPN que ens ha facilitat el departament tècnic.
  4. Deixarem marcada l’opció de xifrat PPP (MPPE).

Havent acceptat les dades bàsiques de configuració, anirem a la pantalla de les VPN’s disponibles, i ja podrem clicar per accedir a la VPN que acabem de configurar.
Per connectar-nos a la VPN, ja només faltarà que en aquesta pantalla hi indiquem l’usuari i la contrasenya que ens hagi facilitat Kouten.