902 080 877 / 93 874 27 55 info@kouten.cat
0 Items

Per connectar als servidors al núvol de Kouten des de qualsevol localització. I ja sigui utilitzant un telèfon mòbil, una tablet, un ordinador, o bé un ordinador portàtil, cal tenir configurada una VPN al dispositiu que es vulgui utilitzar.

Recordeu que cada VPN s’activa per l’usuari que l’ha d’utilitzar. I per tant les VPN’s les ha d’activar el departament tècnic de Kouten

A continuació les indicacions per configurar una VPN en un Windows 10:

En aquest apartat us facilitem les opcions de configuració utilitzant diversos protocols, en terminals Android:

I per configurar una VPN en un iPad o bé iPhone: