Mail d’Apple

Configurar bústies POP o IMAP en un equip Apple, i amb el programa Mail és molt senzill:

En arrencar el programa Mail el menú superior canvia, apareixent-hi l’opció Mail.
El busquem, el despleguem, i cliquem l’opció Add Account (o l’opció corresponent a afegir compte en l’idioma que estingui configurat).


A continuació s’obrirà el menú per escollir el tipus de compte que es vol configurar, tant per bústies tipus POP com IMAP, l’opció idònia és “Other mail account” (o el que vingui a ser “un altre tipus de correu”), la darrera opció.

En clicar a continuar s’obre una nova pantalla, a la que s’han d’escriure les dades principals de la bústia que es vol configurar; nom de la bústia (el que es llegirà com a remitent dels missatges enviats), adreça de correu, i la contrasenya.
Si no es coneixen aquestes dades no es podrà configurar la bústia.

La pantalla següent és la que pot presentar més entrebancs:
Hi escollim si volem configurar la bústia com a POP o bé com a IMAP.
En cas de voler configurar la bústia com a POP, escriurem mail.domini.extensió al servidor de correu entrant (POP3), “incoming mail server” com al sortint (SMTP) “Outgoing mail server” (per exemple mail.kouten.cat).
Si volem configurar la bústia com IMAP, al servidor d’entrada hi posarem imap.domini.extensió (imap.kouten.cat), i al servidor de correu sortint (SMTP), hi indicarem mail.domini.extensió (com als correus POP).
Passat aquest punt, el sistema verificarà la bústia. És “normal” que indiqui un error, però no es deu a que les dades siguin incorrectes, només indica que el sistema no les pot verificar. Si és el cas, igualment es podrà prémer al botó per crear la bústia (cal fixar-s’hi).


Si tot ha anat bé, i les dades són correctes, en aquest moment la bústia està configurada.

Un darrer entrebanc, pot ser que es mostri un avís de certificat. Si el mostra, normalment només acceptant-lo l’adreça ja estarà operativa.