En relació al COVID-19, Kouten i els col·laboradors autònoms amb que treballem, hem decidit adoptar les següents mesures preventives per la seguretat i benestar dels treballadors.

 • Mesures generals de caràcter higiènic; les habituals per la prevenció de les infeccions més comunes de les vies respiratòries:
  • Rentar-se les mans sovint i desinfectar-les amb els gels distribuïts a les dependències de la companyia.
  • Tapar-se les vies respiratòries, preferiblement amb el colze, en el moment de tossir o esternudar.
  • Evitar el contacte amb les persones que presentin símptomes gripals.
  • Consultar a un metge i quedar-se a casa si es tenen símptomes gripals.
  • Mantenir-se atents a les informacions proporcionades regularment per les autoritats sanitàries o per la Organització Mundial de la Salut.
  • Informar de manera continuada als treballadors sobre l’evolució dels esdeveniments.
  • Limitar els desplaçaments exclusivament a aquells que siguin indispensables per garantir l’operativitat de l’empresa, no autoritzant els que siguin a zones declarades de risc.
  • Reduir els desplaçaments nacionals, que hauran de comptar amb l’autorització expressa de la direcció, fomentant l’ús de les eines interactives tipus controls remots i videoconferència.
  • Mantenir l’activitat comercial amb eines telemàtiques de telepresència per evitar desplaçaments innecessaris.
  • Suspendre de forma cautelar esdeveniments o convocatòries col·lectives com poden ser formacions o actes similars.
 • A nivell de tècnics de camp, aprofitar la distribució territorial ja existent i potenciar que, gràcies als vehicles d’empresa i a la instrumentació de que disposen, siguin autònoms sense haver d’accedir a les oficines de la companyia en cas que s’hi donin casos d’infecció.
 • Demanar al personal que apliqui criteris similars en el seu entorn privat, s’ha traslladat l’obligació d’informar immediatament al superior immediat i al departament de Recursos Humans de la companyia si tenen la sospita d’estar afectats pel virus COVID-19.
 • Pel que fa als serveis que Kouten presta, es mantenen obertes les vies habituals per a l’escalat d’incidències i contacte comercial.