En aquest apartat us expliquem com configurar les bústies tipus Exchange de Kouten, a l’aplicació per telèfons mòbils Spark.

El procés és molt simple, en qualsevol cas, si teniu algun entrebanc, ens podeu trucar i us ajudarem.

1.- Descarregar Spark:

Des de GooglePlay si el terminal és Android, o bé des de la APP Store en cas de dispositius Apple.

A continuació es pot Instal·lar normalment (com qualsevol altra app).

2.- Configurar la bústia Exchange al mòbil:

En clicar a següent, s’obre la pantalla per defecte de configuració de correu com a IMAP, hem de tancar aquesta opció clicant a la creueta, i així l’aplicació ens mostrarà totes les opcions que té disponibles per configurar les bústies de correu.

S’obrirà la pantalla de configuració de bústies Exchange.

  • Al camp correu: S’ha d’indicar l’adreça de correu
  • Contrasenya: En aquest camp s’hi ha d’indicar la contrasenya de l’usuari per accedir al terminal remot.
  • Nom d’usuari: El nom d’usuari és el que s’utilitza per accedir al terminal remot
  • Servidor: En aquest camp s’hi ha d’indicar remote.domini.com, per exemple:
    Kouten.cat remote.kouten.cat
    Empresa.com remote.empresa.com
  • Domini: Aquest camp es pot deixar buit, en tot cas, si es vol completar la informació que hi va és el domini local. Per saber quin és caldrà demanar-lo.

En clicar a Iniciar sessió, s’acabarà la configuració, i es podrà començar a consultar el correu i a enviar missatges. Tot i que és possible que en aquest moment el telèfon mostri el missatge que hi ha a continuació, es pot clicar a continuar per finalitzar la configuració de la bústia.

Després d’això ja només quedarà esperar a que sincronitzi els correus amb el servidor Exchange:

Un cop instal·lar Spark, s’haurien de poder veure les mateixes carpetes de correu que hi ha a l’ordinador de sobretaula.

També s’hi haurien de poder veure els correus enviats i els rebuts des de l’ordinador, i a l’inrevés. També es podran consultar des de l’ordinador els correus enviats des del mòbil amb l’aplicació Spark.