Exchange Android

Configuració de correus Exchange en terminals Android

La configuració de les bústies Exchange és diferent que per POP o bé IMAP, per tant té el seu propi procés, i requereix disposar d’altres dades:

1.- Per iniciar el procés de configuración cal que accedim al sobre representatiu del correu electrònic:

2.- S’obrirà el programa de correu, i al peu hi trobarem diverses opcions, la que ens interessa és “Més”, o “Más”

En clicar aquesta opció, es desplega el menú amb 2 opcions:
“Ordenar per”, i “Ajustaments”.
Clicant a Ajustaments, accedim a una pantalla amb l’opció “Afegir compte”

Aquesta opció ens porta a escollir el tipus de compte que volem afegir, en aquest cas haurem d’anar a “Exchange”.

La pantalla següent ens demana les dades d’usuari.

ATENCIÓ!
Són les dades de la bústia de l’usuari a l’exchange, no les del servidor d’Internet (no són les mateixes).
L’adreça, és l’adreça sencera que es vol configurar.
El nom, és el nom d’usuari a l’Exchange.
Contrasenya, és la contrasenya de l’usuari a l’Exchange.

En clicar a iniciar la sessió, si les dades indicades són correctes, ens portarà als ajustaments, en aquesta pantalla s’han de verificar alguns camps, i completar-ne altres:

Al camps…:
1.- Domini, s’hi ha d’indicar el domini local, no és un domini d’Internet, si no es coneix, s’ha de preguntar a l’administrador de la xarxa.
2.- Nom d’usuari: En principi hauria d’haver-hi el nom d’usuari correcte.
3.- Contrasenya: En teoria si hem arribat fins aquí hauria de ser la correcta.
4.- Servidor: Aquí sí que s’hi ha d’indicar el domini d’Internet, en el format remote.domini.extensió (en el nostre cas, remote.kouten.cat).
5.- Port: Per defecte hi apareix el port 443, si no s’hauria de canviar el número que hi hagi pel 443.
6.- Tipus de seguretat: S’ha de clicar a SSL/TLS, i escollir l’opció “SSL/TLS Acceptar tots els certificats”.
Un cop introduides aquestes dades ja podem clicar a Següent.


En clicar a següent, ens demanarà permís per permetre que el servidor administri remotament algunes característiques de seguretat del telèfon o dispositiu.

En aceptar aquesta pantalla, ens pregunta quines opcions s’han de configurar;
Si és l’adreça des de la que per defecte s’enviaran els correus des del dispositiu, s’haurà d’indicar, i també si es vol que es descarreguin els adjunts en conectar a una xarxa wifi (per no consumir dades).

I ja per acabar, s’haurà de permetre que el servidor d’Exchange pugui controlar diverses opcions de seguretat indicades en aquesta pantalla.

Un cop acceptada aquesta opció, caldrà esperar poca estona (variarà en funció dels correus que s’hagin de mostrar, i de la velocitat de la connexió), i començaran a aparèixer els correus a les diverses safates del mòbil.