Política de privadesa

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD), GRUP KOUTEN COMUNICACIONS S.L., l’informa de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal als quals es podran incorporar les dades de les persones o empreses que completin aquest formulari, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d’altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que es derivin del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d’aquests fitxers és: GRUP KOUTEN COMUNICACIONS S.L – CIF: B65572711 – C/ Carrasco Formiguera 21 baixos – 08242, Manresa – Tel: 902 080 877 – E-mail: info@kouten.cat

La finalitat d’aquests fitxers és permetre a GRUP KOUTEN COMUNICACIONS S.L,  l’ús intern, de les dades per a la gestió acurada de la tasca per la qual se subscriuen els diversos formularis disponibles a la pàgina web de GRUP KOUTEN COMUNICACIONS S.L, així com l’/les empresa/es destinatària/es de qualsevol dels formularis continguts en aquesta pàgina web queden autoritzades a conservar les dades dels interessats, fins i tot en el cas que la prestació del servei sol·licitat no arribés a realitzar-se, amb la finalitat de poder enviar-los informació publicitària i ofertes comercials de GRUP KOUTEN COMUNICACIONS S.L, i empreses afiliades.

Les dades personals que s’han incorporat als fitxers corresponents estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixen.

Totes les dades sol·licitades als formularis, són necessàries per oferir-li la els serveis encomanats podent arribar, en cas de ser incompletes, a impedir-ne la correcta realització.

L’interessat pot exercir els drets d’accedir a les seves dades personals, obtenir informació, rectificar-les i oposar-se a que siguin cedides en els termes establerts. Per a exercir aquests drets l’interessat es podrà dirigir a GRUP KOUTEN COMUNICACIONS S.L..