La virtualització es basa en treballar al núvol. Sobre un sistema informàtic que allotja tots els recursos, documents i llicències de software que necessita cada persona de l’empresa per treballar.

Tot i que l’estalvi és l’aspecte més evident (tant en maquinari com en consum), i un dels que més es tenen en compte per treballar al núvol. Els guanys en eficiència, comoditat, versatilitat, escalabilitat o seguretat, encara són més interessants.

La virtualització dels equips informàtics és un estímul per a la productivitat. Qui més ho aprofita sol ser el departament comercial.  Però se’n beneficien tots els empleats i directius. Perquè els permet accedir als entorns de treball des de qualsevol lloc, i en qualsevol moment.

Un altre avantatge que ofereix el servei de virtualització en servidors Cloud de Kouten és l’escalabilitat. Ja que permet contractar i pagar únicament pels recursos que necessita l’empresa a cada moment. Estalviant inversions considerables en servidors més grans del compte per satisfer necessitats futures.

La seguretat addicional en la conservació i preservació de dades, és un altre dels avantatges que ofereix la virtualització, tot i que per valorar-les adequadament s’ha de saber què implica una pèrdua de dades.

  • En cas de desastre greu (incendi, inundacions, vandalisme… ), en tenir la informació fora de les instal·lacions, es podrà recuperar, i tornar a treballar sense perdre el temps, ni haver de destinar els recursos que caldrien per a tornar a introduir tota la informació al sistema.
  • Els sistemes virtualitzats per Kouten tenen doble backup en instal·lacions geogràficament distants. La finalitat és que, en el pitjor dels casos sempre hi hagi una segona còpia per tornar a treballar el més aviat possible.

Si vol ampliar la informació sobre els serveis de virtualització que li pot oferir Kouten, no dubti a posar-se en contacte.