KOUTEN juntament amb l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Salelles (AEPSAL) i l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, han posat en marxa un servei de banda ample per al municipi, que resol així els greus problemes de connectivitat que el municipi i el polígon industrial han estat petint des de fa molt de temps.

El nou servei de KOUTEN, amb qui l’Ajuntament va signar un conveni per tal de regular la instal·lació de la infraestructura necessària funciona a partir d’una xarxa de radiofreqüència sobre banda de 5Ghz que permet donar cobertura WIFI a tot el terme municipal mitjançant supernodes distribuïts per diferents punts del terme municipal.

Cada empresa o particular haurà de signar un contracte de serveis amb KOUTEN i contractar la tarifa que més s’avingui a les seves necessitats. Els usuaris finals tant sols hauran de muntar una antena a la teulada, que connecti amb un supernode proper i amb visió directa sense obstacles, i un cable cap a l’interior de l’edifici on es vulgui col.locar el router wifi.

Els beneficis de la nova tecnologia

Amb aquest muntatge, empreses, particulars i administracions podran tenir la possibilitat de contractar amples de banda superiors i de més qualitat als que actualment poden disposar amb altres operadors, contractar serveis de Veu sobre IP molt més econòmics i aprofitar la xarxa per càmeres de seguretat, còpies online i altres serveis que requereixin amples de banda estables i amb baixes latències.

L’Associació d’Empresarial del Polígon Industrial de Salelles

L’associació empresarial del polígon de Salleles, l’AEPSAL, es va constituir la primavera passada amb els objectius principals de millorar la seguretat de la quarantena d’empreses que hi ha instal·lades al polígon, d’una banda, i impulsar un pla de comunicacions que permetés fer les empreses més competitives, de l’altra. Per a l’AEPSAL, “el nostre objectiu és treballar perquè les empreses funcionin, però també perquè els guardiolencs i guardiolenques obtinguin altres beneficis que millorin la seva qualitat de vida”.

*Extret de la noticia original.