Adaptació a la LOPD-GDD i LSSI-CE

El 5/12/18 es va publicar la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (antiga LOPD), que des d’aquell moment va canviar la denominació per LOPD-GDD (incorporant el concepte Garantia de Drets Digitals).

Aquesta modificació fou motivada per la necessitat d’adaptar l’antiga llei al mandat de l’article 18.4 de la Constitució espanyola (Art. 1-b), en el referent a garantir els drets digitals, com el dret a l’oblit en cercadors i xarxes socials, portabilitat (poder-la obtenir la informació facilitada a les xarxes socials, poder-la transmetre, o que les xarxes la transmetin a qui s’indiqui), el testament digital, i a la intimitat en l’ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral i a la desconnexió digital.

És per tant una modificació força rellevant, que requereix que les empreses s’adaptin novament.

Si necessita assessorament per adequar la seva empresa a la normativa, ja sigui per la LOPD-GDD (Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals) , o bé per la LSSI-CE (Llei dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic), ens pot enviar un formulari de contacte, i ens posarem en contacte amb vostè.