Hem detectat algunes incidències amb fitxers creats amb Office 2007, principalment consistents en lentitud, o en que el programa deixa de respondre.

La causa d’aquestes incidències és l’antiguitat dels formats .doc (Word), i .xls (Excel). Per solucionar-les cal actualitzar els documents a formats més actuals, ja sigui Office 2016 o bé Office 2019 (.docx i .xlsx).

Independentment de si es tracta de fitxers d’Excel o de Word, ho podem fer seguint els següents punts:

1.- Un cop dins del programa, i amb el fitxer obert anirem a “Archivo”.

2.- S’obrirà la següent finestra i clicarem l’opció “Guardar como”

3.- A “Guardar como” clicarem a “Examinar” i anirem a la ubicació on s’ha de desar el nou fitxer.

4.- Un cop trobada la ubicació canviarem el tipus de fitxer, això es fa obrint el desplegable de l’opció “Tipo”. Les versions velles son “Libro de Excel 97 – 2003 (*.xls)” i les versions noves Office 2016 o Office 2019 són “Libro de Excel (*.xlsx)”.

5.- …I seleccionant “Libro de Excel (*.xlsx)”.

6.- Després cliquem a guardar, i s’actualitzarà el fitxer. Ho veurem perquè tindrem un nou fitxer amb l’extensió .xlsx (que és el que utilitzarem per treballar d’ara endavant).
Pel que fa als fitxers amb extensió .xls el millor sol ser eliminar-los, o conservar-los en una còpia de seguretat.

7.- Aquest mateix procediment ens servirà per actualitzar les versions de documents de tots els programes del paquet Office.