902 080 877 info@kouten.cat

Les botigues online, pàgines per fer tràmits amb l’administració, pàgines web de Bancs, i altres llocs web que gestionen dades sensibles dels seus usuaris, estan obligades a funcionar sobre HTTPS. I per tant han d’utilitzar certificats SSL.

En la majoria de pàgines, els certificats de seguretat no són indispensables. Tot i això, els certificats de seguretat SSL ofereixen avantatges que aporten valor afegit, i resultats molt interessants.

Alguns d’aquests avantatges són:

Milloren la percepció de l’usuari:

Que es mostri el cadenat al costat de les adreces url de les pàgines web, és un senyal inequívoc de seguretat, que genera confiança, millora la imatge de marca, i, en darrera instància facilita la interacció per part de l’usuari.

Incrementen la velocitat de les pàgines:

Els servidors de Kouten estan preparats per HTTP 2.0. Es tracta d’un protocol de navegació lleugerament diferent a l’HTTP 1.0, i que incorpora algunes millores que agilitzen la transmissió de dades, tot i que requereix certificat SSL. Aquest increment de velocitat en la transmissió millora l’experiència de l’usuari.

Milloren la valoració de Google:

Google atorga més reputació a pàgines amb certificat de seguretat, en bona part gràcies a la millor experiència, i més garanties que ofereixen als usuaris.
El resultat és una millora de posicionament a les cerques, que permet incrementar les visites de qui busca el que s’ofereix a la pàgina.

 

Tot i no ser indispensable, i no tenir-ne l’obligació. Utilitzar certificat SSL permet que la pàgina sigui més efectiva. Tant per la promoció i comercialització, com per la fidelització dels usuaris.

Els allotjaments de Kouten permeten la instal·lació del certificat corresponent a les necessitats de cada cas. Així com les configuracions de correu encriptades, per enviar i rebre els missatges utilitzant SSL/TLS o STARTTLS.