902 080 877 / 93 874 27 55 info@kouten.cat
0 Items

Quan els correus tenen una puntuació superior a la permesa pel filtre antispam, van a parar a la carpeta de spam. I hem de saber que molt sovint això es pot evitar parant atenció a alguns aspectes durant l’elaboració dels missatges.

Aquestes són algunes de les recomanacions per fer-ho:

Al títol:
• No enviar correus sense títol.
• No enviar correus amb tot el títol escrit amb majúscules.
• Evitar enviar correus amb títols de l’estil: Factura-234567 o qualsevol títol massa curt o poc descriptiu.
Sempre que sigui possible, el títol hauria de ser una frase introductòria i/o descriptiva del contingut del missatge, amb un mínim de 30 caràcters i les majúscules que toquin. MAI s’ha d’escriure TOT EN MAJÚSCULES.

Al cos:
• Cal saludar al principi del text (bon dia “nom”, “Sr.+nom”…).
• S’han d’evitar els correus sense contingut, i únicament amb adjunts (SEMPRE HI HA D’HAVER TEXT ESCRIT AL COS).
• Fer els possibles per evitar paraules que puguin estar als filtres de l’antispam (medicaments, monedes…).

Correus automàtics:
Els correus automàtics d’un mateix tipus (generats per programes de facturació, gestió d’incidències…), per defecte són molt similars, i no és estrany que el format no respecti totalment els estàndards, cosa que implica una puntuació addicional com a correu no desitjat.
Si volem, o ens cal, tenir la seguretat que un correu s’ha entregat, es poden marcar les opcions de sol·licitar confirmació d’entrega, i/o de lectura. Així es pot saber com ha anat l’enviament.

També existeix la possibilitat que el missatge passi el filtre antispam del servidor, però Microsoft Outlook (o el programa/servei de correu que s’estigui utilitzant) l’enviï a la safata de correu no desitjat. Si passa això, es pot marcar el remitent com a segur tal i com es pot veure en aquesta captura de Microsoft Outlook.

Tots els serveis i programes de correu ofereixen aquesta opció, tot i que no sempre es pot activar de la mateixa manera:

En cas que els correus d’un remitent no s’arribin a descarregar (és a dir, que no arribin al programa de correu), el més adequat sol ser comunicar-ho, per tal que l’administrador del servidor els afegeixi a la llista blanca.

Si teniu qualsevol dubte, podeu preguntar-nos el que considereu oportú trucant-nos, enviant-nos un e-mail, o bé utilitzant el formulari de contacte.