902 080 877 / 93 874 27 55 info@kouten.cat
0 Items

En actualitzar a una nova versió o bé canviar d’ordinador, Outlook permet copiar els correus, la configuració de les bústies, i els contactes.

Aquesta migració, per la configuració de les bústies i traspassar els missatges, no requereix cap acció per part de l’usuari. Normalment el tècnic ho farà sense cap dificultat, però l’agenda de contactes funciona d’una altra manera, i tot i que sempre que prèviament s’hagin enviat missatges a una adreça, el teclat predictiu la proposa entre les opcions quan es comença a escriure,

Les adreces que no s’hagin desat específicament no seran a l’agenda de contactes, i no es copiaran a la nova versió d’Outlook, o al nou ordinador. De manera que aquests contactes s’hauran de tornar a crear.

Per evitar-ho cal desar-los a l’agenda, el procés és molt simple:

En cas que es vulguin crear nous contactes des de zero (sense que se’ls hagi enviat ni respost cap correu), hi ha el menú “Llibreta d’adreces”, que ens permet crear contactes, i consultar els que hi ha a l’agenda.