902 080 877 / 93 874 27 55 info@kouten.cat
0 Items

Mailchimp és un dels programes d’enviament de newsletters més utilitzats en l’actualitat. Ofereix un servei molt complet, i a més es pot utilitzar gratuïtament fins 2.000 subscriptors.

En ser el sistema de comunicació per correu que utilitzem a Kouten, i sabent que molts dels nostres clients necessiten enviar comunicacions, ja sigui puntual o regularment. Hem considerat oportú presentar-lo una mica, i publicar aquest manual bàsic, per tal que qui s’estigui plantejant incrementar la comunicació amb els seus clients o contactes el pugui tenir en compte, i utilitzar les eines que li ofereix, ja que poden ser útils per establir una estratègia de comunicació més eficient des del primer moment.

Per utilitzar MailChimp, ens calen 2 coses; el llistat de destinataris, i la informació que volem enviar.

El llistat de destinataris es pot carregar d’una sola vegada, i en les ocasions successives es podrà completar a mà, exportant el llistat, i important-lo novament després d’afegir-hi els nous destinataris, i finalment, també podem incloure un plugin a la pàgina web, per tal que els visitants que ho vulguin es subscriguin directament a la llista sense que hi haguem d’intervenir.

1.- Importar contactes pels enviaments

Un cop creat el compte de MailChimp, hem de clicar el menú Lists, i a la pantalla que s’obre ja hi podrem començar a crear la primera llista.

Es poden crear diverses llistes, però el màxim número de subscriptors entre totes elles (per utilitzar el servei gratuïtament) són 2.000. De manera que resulta més pràctic crear una sola llista amb diversos camps, i segmentar el llistat per així enviar cada correu únicament a qui pugui estar interessats en cada comunicació.

A la pantalla següent ens demana les dades de la llista:

 • Nom de la llista.
 • Adreça de correu de resposta.
 • Remitent que apareixerà al correu que s’enviï.
 • Motiu pel que els subscriptors rebran el correu.

A la segona part d’aquesta pantalla, ens demana:

1.- Dades de seguretat:

 • Enable Double opt-in:
  Marcant aquesta opció, els subscriptors rebran un correu que hauran de confirmar per tal de ser donats d’alta a la llista.
 • Enable GDPR fields:
  Incorporar camps requerits per la llei de protecció de dades a nivell europeu.

2.- Opcions de notificació:

 • Daily summary:
  Enviament d’un correu diari amb les altes i baixes diàries
 • One-by-one:
  Notificar altes, i baixes de la llista en temps real.

En acceptar aquesta pantalla ens preguntarà d’on han de sortir els contactes:

La millor opció és copiar els contactes de l’Excel, o el document om els tinguem ordenats, que ja inclourà els camps que volem que hi hagi, i que ens permetran segmentar el públic dels nostres enviaments.

Un cop marcada aquesta opció, hem de clicar el botó NEXT que tenim a la cantonada inferior dreta de la pantalla.

La pantalla següent, ens ofereix les opcions d’importació de contactes. Per la primera importació, l’opció més fàcil és copiar i enganxar els contactes prèviament preparats en un fitxer (Excel).

A l’Excel que haurem de copiar, hi haurà tots els destinataris, i no només indicant-hi les adreces. Ens serà molt més útil si a més hi tenim el nom, si són empresa, i altres camps que ens permetran definir quina mena d’informacions hauran de rebre:
Adreça de correu – nom -cognoms – telèfon – Adreça – Població – Recanvis – Servei tècnic – Menú diari – Colles … Els camps que ens calguin amb la informació que considerem oportuna.

L’excel que obtindrem s’assemblarà a aquest:

En copiar les dades al requadre:

*Important!
El màxim número màxim de subscriptors per disposar gratuïtament del servei de Newsletters, són 2.000.
En cas de superar aquest màxim, el servei passa a ser de pagament.

Añ següent pas de la importació hi veurem les columnes proposades en funció del fitxer d’importació. En aquest moment, li haurem d’indicar el títol de cada columna per tal que el sistema les pugui identificar.

Indicarem el títol de les columnes clicant les que apareguin de color taronja, i llavors podrem seleccionar una opció existent, o escriure’n una de nova per definir-les. Mentre s’editen les columnes es mostren de color blau. Un cop definides, es mostren de color gris:

Un cop indicades les característiques de les columnes, podrem veure el detall dels camps, i podrem indicar l’estat dels contactes importats:

Per defecte l’estat dels nous usuaris és “Subscrit”, però en podem indicar d’altres. En tot cas, encara que tinguem un usuari subscrit, si es dona de baixa, no rebrà els nostres correus fins que es torni a donar d’alta.

En aquest moment, si no hi ha errors ja haurem acabat la importació, però si falla alguna cosa, ens avisa i ens indica quants, i quins errors hi ha:

En aquest cas, clicant a Switch list al desplegable, i al menú lists, anirem al menú de les llistes que tenim creades, amb els subscriptors que s’han pogut activar, i sense els que tenien errors.

Si han fallat molts contactes, en lloc de crear-los a mà, ens pot interessar més eliminar la llista (seleccionant-la, i clicant a DELETE), corregir l’Excel, i repetir el procés des del principi:

Un cop els contactes han estat importats, podem crear segments, això ho podem fer ara, o bé escollir els destinataris en funció de les opcions que tenen indicades cada vegada que s’enviï una newsletter.

En aquest cas, decidim segmentar al mateix fer els enviaments, i en funció de les característiques de l’enviament en curs.
Per tant ja tenim els destinataris preparats per utilitzar-los tantes vegades com ens calgui.

Si volem afegir contactes manualment, ho podem fer des de l’apartat: “Add contacts”, i clicant a “Add subscriber”.

En aquesta pantalla hi trobarem els camps tipus, i els camps creats específicament per aquesta llista de distribució per tal de poder-los completar.

2.- Preparació de la campanya:

Per crear una nova campanya, hem d’anar a Campaigns (on hi haurà els enviaments anteriors), i clicarem a Create campaign.

Volem enviar una newsletter, i seleccionarem Mail al pop-up que s’obre:

A la pantalla següent, escollim quin tipus de newsletter volem crear, no només pels enviaments, també podem crear correus estàndard per fidelitzar als destinataris:

a) Un correu de notícies per als subscriptors, una newsletter estàndard.

b) Correus automàtics:
Podem crear correus per:

 • Contactes etiquetats
 • Missatges de benvinguda als nous subscriptors
 • Correus de felicitació d’aniversari
 • Correus per compartir automàticament les publicacions al blog

c) Correu de text pla:
Són correus sense format, per enviar missatges que només contenen text.

d) A/B Test:
Aquesta opció és la que ens interessarà si volem millorar diversos aspectes dels butlletins, que ens permetran maximitzar-ne el rendiment; títols, composició, distribució i tipus de continguts, i fins i tot quins són els millors moments per fer els enviaments.

A continuació prepararem el correu i definirem els destinataris:

En el moment en que cliquem “Begin” per iniciar l’enviament, veurem:

Aquí hem d’escollir la llista de destinataris que volem utilitzar per l’enviament.
En escollir la llista, ens mostrarà les opcions disponibles:

Podem enviar a tots els destinataris, a un segment predefinit, o bé a un grup o nou segment que podem generar des d’aquesta mateixa pantalla aplicant els filtres corresponents, ja siguin acumularius, o bé restrictius.
Si ho preferim, també podem carregar una llista d’adreces.

Per aquesta newsletter hem escollit l’opció A/B Test, i per tant ens ofereix les opcions d’enviament disponibles per la llista en aquesta modalitat:

a) Assumpte:
Si volem provar quin assumpte resulta més persuasiu per als destinataris, podem enviar el mateix correu amb diversos assumptes, i les estadístiques ens permetran saber quin estil resultarà més productiu.

b) From name:
Aquí podem posar diferents noms de remitent “Empresa tal”, “Nom d’una persona”…

c) Content:
Amb aquesta opció podem provar diferents continguts, i sabrem si resulta més efectiu un correu basat en imatges, text, o diverses combinacions, i quin enfocament fa una crida a l’acció més efectiva.

d) Send Time:
Hi ha uns dies i hores més adequats per l’enviament de newsletters, i aquesta opció ens permet enviar el mateix missatge en dies i hores diferents.

Hem marcat l’opció “Send Time”, en tenir només 5 destinataris (dels 5.000 recomanat per aquesta prova) que compleixen els criteris recomanats, ens permet escollir 2 opcions.

Escollim també les opcions de seguiment per les estadístiques GoogleAnalytics, per tal que qui accedeixi a la pàgina clicant un enllaç del missatge, deixi un registre de la seva interacció amb el lloc web, que posteriorment podrem estudiar per millorar aspectes de persuasibilitat, o pel que convingui.

En clicar a següent, ja passarem a escollir el template (la pantalla base) a partir del que prepararem el missatge de la campanya:

En seleccionar el disseny del correu, s’activa l’editor de templates, amb continguts de mostra i espais definits per tal que tinguem una orientació que ens facilitarà l’elaboració dels correus que enviarem.

Quan ja hem donat per bo el correu, podem fer diverses proves de vista prèvia; pantalla, mòbil, i diversos programes de correu (aquesta darrera de pagament), inclosa la possibilitat de fer un enviament de prova.

Ja hem fet totes les proves, i la comunicació està preparada per enviar.

Podem enviar el correu directament, o bé programar l’enviament pel moment que considerem més oportú.

Si escollim l’opció Schedule (entrega programada), podrem decidir quan volem que l’enviament es faci efectiu:

I un cop fet això, ja ho tenim.

 

Recordeu que per maximitzar els resultats dels enviaments de newsletters, cal que el vostre proveïdor de correu electrònic prepari el vostre domini pel servei que tingueu previst utilitzar.