902 080 877 info@kouten.cat

Tens la sensació de que malgrat tenir un telèfon fix i un e-mail, els teus clients sempre t’escriuen per WhatsApp? És possible que sigui així, ja que els avantatges d’immediatesa de comunicació que ens dóna aquesta aplicació, poques altres ens els ofereixen. I això, WhatsApp, ho ha aprofitat per crear una nova aplicació, amb els mateixos avantatges, però enfocada a les empreses.

WhatsApp Business, és el nom de la nova aplicació, que per començar, ens permet crear un perfil d’empresa per mostrar la nostra informació més important, com per exemple, l’adreça, el correu electrònic o la nostra pàgina web. D’altra banda, una de les novetats que ens aporta aquesta eina és la de que ens per met consultar estadístiques de missatges enviats, quants han estat entregats els que s’han llegit amb èxit.

Un dels aspectes més pràctics és que, a més de comunicar-nos de manera eficient amb els nostres clients, podrem programar missatges per respondre quan no hi som. Per exemple, podem posar un missatge de contestació automàtica informant de l’horari de la nostra empresa.

Per últim, un aspecte que en un principi podria semblar un inconvenient, és el de de que podràs tenir les dues aplicacions actives, en un mateix mòbil, però amb dos números de telèfons diferents. Això vol dir que, per exemple, si la teva empresa té un telèfon fixe, el podràs aprofitar pel WhatsApp Business.